10η Εκδήλωση 14/4/2010, «Δώσε γνώση να γυρίσει παραμύθι ν’ αρχινίσει…

«Δώσε γνώση να γυρίσει παραμύθι ν’ αρχινίσει… : Αποτυπώνοντας με τη μορφή παραμυθιού εμπειρίες, γνώσεις, ευαισθησίες που αποκτήθηκαν στη σχολική πράξη»

Τσιάκκα Σκεύη, φιλόλογος

Γαζάκης Αντώνης, φιλόλογος